Zpět na stránku Nového rybníka u Soběslavi

SHON - Czech corner


Fotografická dokumentace škod způsobených živým organismům v souvislosti s odbahňováním Nového rybníka u Soběslavi v roce 2018

Při odbahňování Nového rybníka u Soběslavi, prováděném v první polovině roku 2018, nebyl dodržen postup prací stanovený ve schváleném stavebním projektu a ve výjimce ze zákona o ochraně přírody, v důsledku čehož došlo k úhynu zvláště chráněných živočichů a poškození zvláště chráněných rostlin na tomto rybníce. Nejednalo se o několik přehlédnutých nebo zapomenutých jedinců, ale o úhyn živočichů a poškození rostlin v takovém rozsahu, že je možné to považovat za ekologickou katastrofu. Je to další otřesný případ dokládající jak barbarsky se obyvatelé České republiky chovají ke svému životnímu prostředí a k živým organismům, včetně zákonem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

Na obrázcích číslo 1 až 7 jsou celkové pohledy na západní, severozápadní a severní okrajové části Nového rybníka u Soběslavi v době po jeho odbahnění a částečném znovunapuštění vodou. Obrázky číslo 8 až 11 představují dílčí záběry vyschlého dna rybníka s uhynulými škeblemi a usychajícími lekníny. Na obrázcích číslo 12 až 35 jsou zachyceny jednotlivé uhynulé škeble bez druhového určení, ale mnohé z nich jsou pravděpodobně zákonem zvláště chráněné škeble rybničné. Na obrázku číslo 36 je uhynulý, blíže neurčený vodní plž. Na obrázcích číslo 37 až 48 jsou vidět jednotlivé exempláře zákonem zvláště chráněných leknínů bělostných v různém stupni usychání, od jedinců mírně zvadlých, přes jedince s uschlými okraji listů až po jedince se zcela suchými listy.

Jak v případě uhynulých měkkýšů, tak v případě usychajících leknínů jsou uvedené fotografie jen vybranými ukázkami toho, co bylo při odbahňování Nového rybníka živým organismům způsobeno. Pro získání lepšího přehledu o celkové situaci v dané lokalitě uvádím sérii na sebe navazujících obrázků číslo 49 až 62, na nichž jsou vidět oblasti dna v severozápadní a severní části rybníka. Přestože na celé této sérii obrázků je zobrazena méně než jedna desetina celkové plochy Nového rybníka, lze na nich nalézt (případně i spočítat) velké množství uhynulých škeblí a usychajících leknínů (a s nimi také stulíků). Počet takto poškozených organismů na celém rybníce je možné jen odhadovat. Všech na rybníce uhynulých škeblí mohlo být i několik tisíc a všech usychajících leknínů několik set.

Na konec řady dokumentačních fotografií jsem zařadil obrázky číslo 63 až 66 ukazující hrubým jednáním poškozené stromy na hlavní hrázi Nového rybníka. K tomu dodávám, že všechny níže uvedené fotografie byly pořízeny dne 16. května 2018.

Obrázek č. 1: Jihozápadní, západní a severozápadní část Nového rybníka u Soběslavi v době, kdy po úplném vypuštění byl již znovu částečně naplněn vodou. Celkový pohled z hlavní hráze směrem k severu (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 2: Celkový pohled na západní a severozápadní část Nového rybníka u Soběslavi v době, kdy po úplném vypuštění byl již znovu částečně naplněn vodou. Záběr byl pořízen ze stejného místa jako předchozí fotografie (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 3: Celkový pohled z jihozápadního rohu na západní a severní část Nového rybníka u Soběslavi. Ze snímku je zřejmý rozsah nezaplavené plochy dna v době, kdy po úplném vypuštění byl rybník již znovu částečně naplněn vodou (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 4: Celkový pohled na vyschlé dno v západní části Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 5: Celkový pohled na vyschlé dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 6: Pohled na vyschlé dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi. V záběru je množství uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 7: Pohled na vyschlé dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi. V záběru je množství uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 8: Vyschlé dno v západní části Nového rybníka u Soběslavi s uhynulou škeblí a usychajícími lekníny (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 9: Bližší pohled na vyschlé dno v západní části Nového rybníka u Soběslavi se stejnou uhynulou škeblí a usychajícími lekníny, jako na předchozím obrázku (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 10: Vyschlé dno v západní části Nového rybníka u Soběslavi s dalšími uhynulými škeblemi a usychajícími lekníny (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 11: Vyschlé dno v západní části Nového rybníka u Soběslavi s dalšími uhynulými škeblemi a usychajícími lekníny (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 12: Část dna vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi s uhynulými škeblemi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 13: Další část dna vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi s uhynulými škeblemi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 14: Další část dna vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi s uhynulými škeblemi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 15: Další část dna vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi s uhynulými škeblemi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 16: Další část dna vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi s uhynulými škeblemi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 17: Jedna uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 18: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 19: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 20: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 21: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 22: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 23: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 24: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 25: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 26: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 27: Další uhynulé škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 28: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 29: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 30: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 31: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 32: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 33: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 34: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 35: Další uhynulé škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 36: Ani tento bezbranný vodní plž, uhynulý na vyschlém dně Nového rybníka u Soběslavi, nebyl ochráněn před následky odbahňovacích prací (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 37: Leknín usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 38: Leknín usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi. Stejná rostlina jako na předchozím obrázku, ale s větším přiblížením (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 39: Další leknín usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 40: Další leknín usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 41: Další leknín usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 42: Další leknín usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 43: Další lekníny usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 44: Další lekníny usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 45: Další lekníny usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 46: Další leknín usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 47: Další leknín usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 48: Další leknín usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 49: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 50: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 51: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 52: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 53: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 54: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 55: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 56: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 57: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 58: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 59: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 60: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 61: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 62: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 63: Poškození stromu na hrázi Nového rybníka u Soběslavi způsobené pravděpodobně činností stavebního stroje při opravě hráze (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 64: Poškození dalšího stromu na hrázi Nového rybníka u Soběslavi způsobené pravděpodobně činností stavebního stroje při opravě hráze (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 65: Poškození dalšího stromu na hrázi Nového rybníka u Soběslavi způsobené pravděpodobně činností stavebního stroje při opravě hráze (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 66: Poškození dalšího stromu na hrázi Nového rybníka u Soběslavi způsobené pravděpodobně činností stavebního stroje při opravě hráze (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Zpět na začátek

Tato stránka využívá Webhosting poskytuje Český hosting